Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Subsidieaanvragen en kwaliteitsborging uitvoering

Maatwerk

Subsidie aanvragen voor monumenten is maatwerk. Wet- en regelgeving wijzigen continu en de mogelijkheden voor u als eigenaar zijn afhankelijk van het type monument, de regio waar het staat én uw persoonlijke situatie. Als projectleider instandhouding ben ik specialist in de bouwtechnische documentopstelling van subsidieaanvragen. In de afgelopen jaren heb ik vele instandhoudingssubsidies voor onderhoud aangevraagd (SIM), subsidieaanvragen begeleid inzake de woonhuisregeling (WHS), aanvragen voor restauratiesubsidies opgesteld (Provinciaal en Rijk) en voor herbestemmingstrajecten (SSHM). Hierdoor heb ik mij het veld van monumentensubsidies eigen gemaakt.

Betrokkenheid en kwaliteitsborging

Nadat de subsidie is aangevraagd begint het werk pas echt: het begeleiden en bewaken van restauratietechniek, geldzaken en planning. Samen met u vraag ik offertes aan. Ik stel contracten op en maak afspraken met de aannemer(s). Kwaliteit borg ik door de betrokken partijen pro-actief te verbinden en toezicht te houden. Tijdens de uitvoering stel ik technische en financiële verslaglegging op. Zodat achteraf altijd inzichtelijk is wat er is uitgevoerd. Dit is ook belangrijk in de verantwoording richting de subsidieverstrekker.