Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Inspectie, calculatie en bestek

Inspectie

Basis voor ieder plan is een bouwtechnisch inspectierapport. Ik stem dit af op uw behoeftevraag. Het rapport wordt op een hoog detailniveau geschreven in STABU systematiek.

Calculaties

Het inspectierapport vertaal ik één op één in een gedetailleerde restauratie- of onderhoudsbegroting. Wilt u weten wat verduurzamingsmaatregelen voor uw monument gaan kosten of uw verbouw- of herbestemmingsplan berekenen? Dan kan ik u ook helpen. In iedere fase van het ontwerp- en bouwproces kunt u een beroep op mij doen om bouwkosten te berekenen of om advies te geven over het bouwbudget.

Bestek

Nadat besproken is welke werkzaamheden u uit wilt (laten) voeren stel ik een onderhoud- of restauratiebestek voor u op. Dit vormt ook de basis voor aan te vragen offertes.