Skip to content Skip to footer

Haasnoot restauratie adviesbureau is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming:
Dhr. S. Haasnoot
KVK 82275106
+31642470743
http://www.restauratieadviesbureau.nl
haasnoot@restauratieadviesbureau.nl

Artikel 2.1 Verwerking persoonsgegevens

Haasnoot restauratie adviesbureau verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 1. Voor- en achternaam. 2. Geslacht. 3. Adresgegevens. 4.Telefoonnummer. 5. E-mailadres. 6.Bankrekeningnummer. 7. Bij sollicitatie: Curriculum Vitae Haasnoot Restauratie Adviesbureau verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 1. Het afhandelen van uw betaling. 2. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 3. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 4. Om diensten bij u te verzorgen en af te leveren.

Artikel 2.2 Verkoop persoonsgegevens

Haasnoot restauratie adviesbureau verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 2.3 Delen persoonsgegevens met derden

Haasnoot restauratie adviesbureau deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Haasnoot Restauratie Adviesbureau verstrekt uitsluitend informatie of documenten aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Artikel 2.4 Gebruik cookies

Haasnoot restauratie adviesbureau gebruikt functionele cookies die worden gebruikt om de website goed te laten functioneren

Artikel 2.5 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar haasnoot@restauratieadviesbureau.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Haasnoot Restauratie Adviesbureau zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Artikel 2.6 Klacht indienen bij nationale toezichthouder

Haasnoot Restauratie Adviesbureau wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Artikel 2.7 Bescherming gegevens

Haasnoot restauratie adviesbureau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via haasnoot@restauratieadviesbureau.nl